Nipa Facebook NIPA LinkedIn
berichten

Weer een lastige vergunningprocedure tot een goed einde gebracht

Vooruitlopend op de vergunningverlening is door één van onze klanten een grote loods gebouwd waarin een metaalrecyclingsinstallatie is opgesteld. Onze vergunningspecialisten zijn er in geslaagd de vergunningprocedure op alle onderdelen tot een goed einde te brengen zonder dat de productieactiviteiten op last van het bevoegde gezag behoefden te worden stilgelegd.  Wij verzorgden zowel de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen (bouwvergunning), het in werking hebben van de inrichting (milieuvergunning) als het in afwijking met het bestemmingsplan gebruiken van het terrein (bestemmingsplanherziening). Gelet op de moeizame relatie die deze branche vaak heeft met het bevoegde gezag een prestatie van formaat. Heeft u ook te maken met complexe samengestelde vergunningproblematieken. NIPA Milieutechniek b.v is thuis in al deze disciplines.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !