Nipa Facebook NIPA LinkedIn

(Water)bodemonderzoek voor nieuwbouw Pandasia

Volgend jaar komen de panda’s Wu Wen en Xing Ya naar Ouwehands Dierenpark. Voor de bouw van het verblijf van de panda’s is aan NIPA milieutechniek b.v. gevraagd een bodemonderzoek uit te voeren. Het verblijf zal worden gerealiseerd ter plaatse van de huidige pelikanenvijver en de verblijven van de emoes en de lama’s. De vijver zal hiervoor worden gedempt. Tussen de pelikanen hebben wij een waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 uitgevoerd. Hierbij hebben we onze vernieuwde monstername boot meteen kunnen uitproberen. Tussen de lama’s en de emoes is een bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd. De grond die hier vrij zal komen wordt gebruikt om de vijver te dempen.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !