Nipa Facebook NIPA LinkedIn
infiltratie

infiltratie

Het gevolg van bebouwen of verharden van tot dan toe onverharde percelen is dat regenwater niet meer in de bodem kan dringen. Meestal wordt dit water via de riolering van de locatie afgevoerd. Het aanleggen van een infiltratievoorziening op de betreffende locatie wordt gezien als een belangrijk middel om de negatieve gevolgen van verdroging van de bodem te voorkomen. Het ontwerpen van een dergelijke voorziening vraagt echter om kennis van de bodemopbouw en de infiltratiecapaciteit van de bodem.

Het bepalen van de infiltratiecapaciteit van de bodem moet in het veld gebeuren. Nipa Milieutechniek b.v. kan deze metingen voor u uitvoeren.

Infiltratiemeting
Om de minimale infiltratiesnelheid van de bodem te vinden dient de meting uitgevoerd te worden op het moment dat de bodem verzadigd is met water. Wij gebruiken hiervoor meestal de dubbele-ring infiltratietest.

Het meten van de minimale infiltratiesnelheid gebeurd door de bodem gedurende een half uur te verzadigen met water. Vervolgens wordt bepaald hoe snel de waterspiegel daalt in een vastgesteld infiltratiepunt.

Het principe van de test is als volgt: Het water infiltreert vanuit de buitenste ring in drie dimensies in de bodem. Het water in de binnenste ring kan hierdoor hoofdzakelijk verticaal de grond in zakken. Hoe groter de buitenste ring is des te nauwkeurig de bepaling van de verticale infiltratie is.

hemelwaterinfiltratie2

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !