Nipa Facebook NIPA LinkedIn
referenties

referenties

Een overzicht van enkele door ons recent uitgevoerde projecten:

Water, infiltratie:

Voor vele opdrachtgevers bepaalden wij reeds de infiltratiecapaciteit van de bodem en deden wij voorstellen m.b.t de meest voordelige infiltratie- en of bergingsvoorziening :

 • Dura Vermeer, diverse locaties
 • Bouwbedrijf Hartman, diverse locaties
 • Eraspo Asten
 • van Dun Advies

Quickscan Flora en Fauna:

Milieu- en Ruimte:

Projectleiding:

 • Eraspo BV: projectbegeleiding, bouwkundig ontwerp, milieuvergunning, bestemmingsplan

Geluidadvisering:

Geluidonderzoek industrielawaai:

Geluidonderzoek Wegverkeerslawaai:

 • Nieuwbouwwoning Bommelsestraat, Ophemert
 • Woningsplitsing Paashoefsedijk, Gemert
 • Bestemmingswijziging Pater Visserlaan, Mariaheide
 • Aanleg en reconstructie rotonde ’t Stoom, Bergeijk
 • Wegverkeerslawaai i.k.v. wijziging bestemmingsplan Komweg, Gemert

Geluidwering gevel onderzoeken:

 • Industrieterrein Beusichem,  diverse bedrijfswoningen
 • Nieuwbouwwoning Heikantstraat, Someren

Evenementen:

 • Geluidmetingen Oranjefeesten, Oss

Ruimte-akoestiek:

 • Kantine tennisvereniging ’t Slotje, Beek en Donk

Luchtkwaliteit:

Energie:

 • Maessen Projecten BV: haalbaarheidsstudie zonne-energie grote industriële hallen;
 • Maessen Projecten BV: Realisatiestudie zonne-energiecentrale 600 panelen

Ruimtelijke ordening:

 • Fam. Vullings: bestemmingsplanherziening  tweede woning op perceel
 • Fam. Hoefnagel: bestemmingsplanherziening tweede woning op perceel
 • Mts kerkhof: bestemmingsplanwijziging i.k.v. ‘ruimte voor ruimte’ woning
 • Coördinatie en begeleiding van bestemmingswijzing van een voormalige boomgaard naar een groot kassencomplex t.p.v een voormalige boomgaard in Tuil, gemeente Neerijen
 • Coördinatie en begeleiding van een wijziging van het bestemmingsplan in verband met de omzetting van een kippenhouderij naar een opslag van  grondstoffen in Boven-Leeuwen

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !