Nipa Facebook NIPA LinkedIn

Optimale synergie tussen drie ‘bodembureaus’

Als toonaangevende adviesorganisatie op het gebied van de fysieke leefomgeving focust Aelmans Adviesgroep zich vanuit twaalf vestigingen op de werkvelden Vastgoed, Omgeving, Milieu, Agro en Bouw. Vestigingen die nauw met elkaar samenwerken en dat geldt in het bijzonder voor de drie bodembureaus binnen de adviesorganisatie: Aelmans Eco, Archimil Bouw- en Milieuadviseurs en NIPA Milieutechniek.

De drie bodembureaus vormen samen binnen Aelmans Adviesgroep dé vraagbaak voor technisch onderzoek. “Onze werkzaamheden gaan veel verder dan alleen advies op het gebied van bodemonderzoek, bouwstoffen of bodemsanering”, zegt Hans van Vliet, milieukundig adviseur bij NIPA Milieutechniek. “Ook asbestinventarisatie, akoestiek en bijvoorbeeld quickscans voor wat betreft flora en fauna nemen we voor rekening. Door een optimale samenwerking tussen onze bureaus bieden we opdrachtgevers een totaalpakket: een oplossingsgericht advies als basis voor de verdere opvolging van projecten.”

Pentaantank

De optimale synergie tussen de bodembureaus van Aelmans Adviesgroep kwam recent goed van pas bij een project in Oss waar een grote pentaantank van 180 m3 in de bodem geplaatst gaat worden. “Vanuit NIPA verzorgen we voor dit bedrijf, dat over meerdere vergelijkbare opslagtanks beschikt, al geruime tijd de jaarlijkse monitoring, partijkeuringen en het milieuonderzoek”, zegt Van Vliet. “Voor het ingraven en stabiel plaatsen van de pentaantank (14 meter lang, 4,20 meter in diameter) onder het maaiveld is een goed plan essentieel. Daar komt de expertise van onze collega’s van Aelmans Eco goed van pas.” Liaqat Omid, geotechnisch adviseur bij Aelmans Eco: “Aan ons de taak om geotechnisch onderzoek te verrichten en het ingraafadvies te verzorgen. Vanwege de beperkte ruimte op het terrein is het niet mogelijk om een talud te creëren en hebben we een alternatief aangedragen in de vorm van een damwandconstructie.”

De drie bodembureaus vormen samen binnen Aelmans Groep dé vraagbaak voor technisch onderzoek.

Damwand met stalen ringgording

Het aanbrengen van de damwandconstructie is echter geen sinecure. Uit het eveneens door Aelmans Adviesgroep uitgevoerde sondeeronderzoek blijkt dat de ondergrond behoorlijk verdicht is. In klare taal: keihard. “Tel daar de gevoelige omgeving met kritische bedrijfsprocessen bij op en onze keuze voor een korte damwand met stalen ringgording en hoekstempel is gerechtvaardigd”, zegt Omid. “Daarnaast is bemaling hier noodzakelijk vanwege de hoge grondwaterspiegel.” Van Vliet vult aan: “Het is zaak om de bemaling zodanig in te richten dat er geen schade aan de put of de omgeving ontstaat door ongelijkmatige zettingen. Ook de grond die vrijkomt dient op de juiste manier afgezet te worden. Die vragen komen allemaal langs. Omdat wij al vele jaren de kwaliteit van het water en de bodem actief monitoren op deze site, hebben we veel data beschikbaar. Die data is essentieel voor het opstellen van het bemalingsadvies door onze collega’s van Aelmans Eco.”

Na het uitgraven van de bouwput wordt de betonvloer in den droge gestort en zal de pentaantank aan de betonvloer worden verankerd om opdrijving tegen te gaan. “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we als bureaus elkaar versterken. We hebben veel kennis en kunde in huis en dankzij korte lijnen tussen alle vestigingen en disciplines, ook met andere onderdelen binnen de Aelmans Adviesgroep, kunnen we efficiënt inspelen op de toekomstige uitdagingen en de steeds hogere eisen op gebied van kwaliteit, planning en certificeringen.”

Bron: https://www.gww-bouw.nl/artikel/optimale-synergie-tussen-drie-bodembureaus/