Nipa Facebook NIPA LinkedIn
Marina beach

Omgevingsvergunning vakantiepark Marina Beach verleend

Voor Marina Beach, één van de grootste vakantieparken van ons land, inclusief bijbehorende jachthaven, verzorgden wij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Onderdelen van de aanvraag waren:

  • De uitbreiding van de jachthaven;
  • Het vervangen van vijf kleine propaantanks voor twee grotere;
  • Het uitbreiden van het aantal overnachtingsplaatsen;
  • Herstructureren van het inzameldepot voor afval;
  • In kaart brengen van de akoestische situatie, ivm het aanwezig stiltegebied.

Tevens hebben wij de opdrachtgever geïnformeerd over het laten aanpassen van voorschriften die de gemeente aan de vergunning wilde verbinden en die naar onze mening onevenredig belastend waren voor de onderneming. Een en ander heeft op 3 februari 2016 geresulteerd in de afgifte van een evenwichtige vergunning waarmee onze opdrachtgever uitstekend vooruit kan en waarmee de milieubelangen afdoende zijn gewaarborgd.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !