Nipa Facebook NIPA LinkedIn
bouwstoffen

NIPA milieutechiek gaat twee gemeentes begeleiden bij grootschalige herinrichtingsprojecten

De Plantage fase 2 in Geldermalsen is één van die projecten. 50 ha bedrijventerrein waarvan een deel voor de uitbreiding van de haven door ons milieutechnisch wordt onderzocht. Het onderzoek heeft zowel betrekking op bodem als op verhardingslagen.

In de gemeente Best worden een aantal wegtraceés (ca. 11 km)  in het buitengebied heringericht. Hiertoe zal de bestaande verharding worden verwijderd. Het milieutechnisch onderzoek richt zich zowel op de teerhoudendheid van asfaltlagen, als de aanwezigheid van asbest in funderingslagen en bermen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de NEN 5707, 5897 en de CROW.