Nipa Facebook NIPA LinkedIn
wateroverlast

Advies bij wateroverlast Elzenhoekpark in Oss

In 2012-2013 is de kinderboerderij en het Elzenhoekpark in de gemeente Oss opnieuw ingericht. Na de herinrichting zijn er problemen met de afvoer van regenwater waardoor grote plassen water op ongewenste plaatsen in het park en kinderboerderij ontstaan.

Gemeente Oss slaagt er niet in deze wateroverlast afdoende op te lossen en heeft NIPA milieutechniek b.v. om raad gevraagd.

Ter plaatse is vastgesteld dat in het Elzenhoekpark onder de toplaag een harde dichte sliblaag in de bodem aanwezig is die een afsluitende laag vormt waardoor het water niet in de bodem infiltreert. Ons advies is de toplaag in de oorspronkelijke ondergrond te diepploegen/diepspitten. De sliblaag vermengt hierdoor met de open boven- en ondergrond, zodat deze niet meer zal afsluiten.

De kinderboerderij is geaccentueerd aangelegd waardoor regenwater naar de laag gelegen delen stroomt. Omdat de looproute van de dieren ook in de laaggelegen delen is gelegen, wordt de bodem hier verdicht en kan het regenwater niet de bodem intrekken. Wij hebben voorgesteld de kinderboerderij anders in te richten. Het laagste punt moet buiten de dierweides liggen, waar het water via een ontwateringsdrain, een wadi of goot kan worden afgevoerd. Voor de looproutes van de dieren is door ons aanbevolen open grasstenen aan te leggen, waardoor de dieren de bodem ter plaatse niet vertrappen en het laagste punt buiten de weides blijft liggen.

De samenstelling van de bodem van de buitenruimte van het varkenshok is dermate fijn dat deze slechts water doorlaat. Aanbevolen is ter plaatse van het varkenshok bestaande grond uit te nemen en grond met een grotere doorlatendheid toe te passen.

De gemeente Oss zal bovenstaande adviezen in haar plan van aanpak betrekken.

Bekijk hieronder een layout van de situatie met hoogtegegevens:

Elzenhoekpark

Heeft u vragen over dit onderwerp ? Onze projectleider Jan van der Stroom informeert u graag. Hij is telefonisch bereikbaar op 0412-655058 of per e-mail via onze contactpagina.

Klik hier voor de website van de kinderboerderij.