Nipa Facebook NIPA LinkedIn
vergunning

vergunningen

Sinds het van kracht worden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het in werking treden van het Activiteitenbesluit bestaat de term milieuvergunning formeel niet meer.

Gesproken dient te worden van een Omgevingsvergunning voor het in werking hebben of veranderen van een inrichting dan wel het indienen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. De term milieuvergunning is echter zo ingeburgerd dat deze voorlopig niet zal verdwijnen.

NIPA milieutechniek b.v. helpt u bij het aanvragen van deze vergunning of het indienen van een milieumelding. Wij analyseren de bedrijfsprocessen en toetsen die aan de geldende wet- en regelgeving. Op basis van de resultaten adviseren wij u over de wijze waarop u de vergunning krijgt die u nodig heeft. Uiteraard dienen wij de aanvraag ook voor u in.

Naast het aanvragen van de vergunning kunnen wij u ook begeleiden bij het voldoen aan de voorschriften die de vergunning aan uw bedrijf heeft opgelegd. Zo begeleiden wij u tijdens controlebezoeken van de gemeente of provincie, houden termijnen bij waarbinnen u bepaalde acties moet doen en indien gewenst voeren wij de milieu administratie voor u. Hierbij moet u denken aan oplosmiddelenboekhouding, bewijzen van registraties, vloeistofdichtheid, keuringen tanks en installaties.

Onze ervaren projectleiders hebben meer dan 15 jaar ervaring met het aanvragen van vergunningen voor zowel complexe als relatief eenvoudige industriële en agrarische bedrijven. Daarnaast zijn zij bekend met de werkwijzen van een groot aantal verschillende milieu- en uitvoeringsdiensten en gemeenten.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !