Nipa Facebook NIPA LinkedIn
projectbegeleiding

project-begeleiding

Elke burger of ondernemer maakt wel eens plannen met als doel deze te realiseren binnen de kaders van prijs, kwaliteit, tijd en wettelijke mogelijkheden. Tussen deze initiatiefase en de uiteindelijke realisatie wordt een proces opgestart waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Daar waar het gaat om plannen die te maken hebben met het bouwen van een bouwwerk en/of het wijzigen van een bedrijf komen al snel veel wettelijke beperkingen aan het licht en is de overheid een belangrijk speler. Om te voorkomen dat een initiatiefnemer verdwaald in dit proces is vaak projectbegeleiding nodig.

Bij projectbegeleiding wordt de opdrachtgever in het proces centraal gesteld. Zijn wensen worden vertaald naar redelijke doelstellingen en vastgesteld wordt of bijvoorbeeld de voorgenomen tijdsperiode en beschikbaar budget realistisch zijn. Vervolgens begeleidt NIPA milieutechniek b.v. de opdrachtgever door hem als het ware aan de hand te nemen en bij de verschillende actoren in het proces te introduceren en terzijde te staan. Onze specialisatie ligt daarbij in het doorlopen van de wettelijke eisen maar ook de kostencomponent houden wij scherp in het vizier.

 Wij coördineren voor u:

    • de aanvraag van de WABO met alle verschillende onderdelen zoals milieu-, bouw en ruimtelijke ordening;
    • wij geven advies om strijdigheid tussen de verschillende onderdelen tegen te gaan;
    • wij begeleiden u bij de aanvraag van de verschillende deelonderzoeken die nodig zijn per onderdeel.

Veel van deze onderzoeken bieden wij u aan vanuit onze eigen organisatie of via onze zusterbedrijven, zoals: architectuur, bodemonderzoek, vergunningadvies, bestemmingsplannen,  etc.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !