Nipa Facebook NIPA LinkedIn
bestemmingsplan

ruimtelijke ordening

Wanneer u als bedrijf of particulier een bouwwerk wilt oprichten of uitbreiden, of de gebruiksfunctie wilt veranderen (bv. van kantoor naar wonen) zult u zich tot de gemeentelijke RO afdeling (ruimtelijke ordening) moeten wenden met de vraag of zij hieraan haar medewerking wil verlenen.

Indien het gewenste bouwwerk of de daarin gewenste activiteit niet past in het geldende bestemmingsplan dan zijn er mogelijkheden dit op te lossen. Wij kunnen bijvoorbeeld onderzoeken op welke wijze de bedrijfsactiviteiten of plannen aangepast kunnen worden om deze passend te krijgen in het geldende bestemmingplan.

Er kan ook een verzoek worden gedaan het bestemmingsplan te wijzigen. Een aanpassing van een bestemmingsplan dient ruimtelijk te worden onderbouwd.

NIPA milieutechniek onderzoekt en adviseert over de mogelijkheden en stelt voor u deze complete ruimtelijke onderbouwing op.

Een ruimtelijke onderbouwing moet worden voorzien van een aantal aanvullende onderzoeken. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken voor:

  • Flora en fauna
  • Bodemonderzoek
  • Luchtkwaliteit
  • Externe veiligheid
  • Geluid
  • Archeologie
  • Landschappelijke inpassing.

Wij zorgen dat al deze onderzoeken op de juiste wijze worden aangeleverd.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !