Nipa Facebook NIPA LinkedIn
industrielawaai

industrie- en horecalawaai

Bij nieuwbouw van of een verandering in een industrieel- of horecabedrijf kan geluid- of trillingsonderzoek worden gevraagd. Geluidmetingen en/of prognoseberekeningen vormen de basis voor gedegen advies bij industrie- en horecalawaai, eventueel voorzien van geluidreducerende maatregelen. NIPA milieutechniek b.v. is goed thuis in de wet- en regelgeving. We kunnen daardoor beschikkingen van overheden toetsen of beroepschriften opstellen. Onderzoek of advies is mogelijk vanaf één enkele machine tot een compleet industrieterrein.

Bij de uitvoering van een akoestisch- of geluidonderzoek voor industrie of horeca vindt een inventarisatie plaats van alle aanwezige geluidbronnen in en op het bedrijf in geluidsterkte, bedrijfstijden en locatie op het gebouw en het eigen terrein. Zo mogelijk worden in bestaande situaties geluidmetingen op locatie uitgevoerd. In nog niet bestaande situaties wordt gebruikt gemaakt van kentallen van geluidbronnen. De verzamelde gegevens worden in een computerrekenmodel verwerkt, de geluidniveaus naar de omgeving berekend en aan de norm getoetst. Voldoen de geluidniveaus niet aan de regelgeving dan onderzoeken we de maatregelen die nodig zijn. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op extra geluidisolatie, geluidschermen of demping maar ook op het gebruik in tijdsduur en plaats van de bepalende geluidbronnen. Voor een horecabedrijf kan het begrenzen van de muziek tot een bepaald binnenniveau ook een van de maatregelen zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !

GEOMIL model industrie

model industrielawaai (in Geomilieu, dgmr)