Nipa Facebook NIPA LinkedIn

geluid op de arbeidsplaats

Te veel geluid op de arbeidsplaats kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. NIPA milieutechniek b.v. helpt u deze inventarisatie uit te voeren en adviseert de maatregelen.

Het onderzoek naar geluid op de werkplek vind plaats door geluidsmetingen per werkzaamheid en berekening van de gemiddelde blootstelling per dag aan de hand van een werkzaamhedeninventarisatie. De werkzaamheden worden verzameld in een lijst, met vermelding van de duur van die werkzaamheid per dag en het gemeten geluidniveau. Alleen bij werkzaamheden die met enige regelmaat voorkomen, en waarbij mogelijk een te hoog geluidniveau optreedt hoeft te worden gemeten. De geluidmetingen kunnen in een computermodel worden verwerkt tot een overzichtelijke plattegrond met geluidniveaus in de werkruimte.

Noise at work

Noise at work

Op basis van de meetresultaten worden indien nodig verbeteringsmaatregelen voorgesteld en begeleid. Bij akoestische maatregelen gaat de voorkeur uit naar bronmaatregelen (bijvoorbeeld het gedeeltelijk omkasten van de machine). Vervolgens overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld het plaatsen van een scherm) en als laatste ontvangermaatregelen (bijvoorbeeld het realiseren van een abri) behoren tot de mogelijkheden.

Het streven is om met een zo gering mogelijke investering een zo groot mogelijk resultaat te bereiken. Maatwerk dus, rekening houdend met technische mogelijkheden, budgetten en toekomstplannen.

Wij helpen u graag met de bestrijding van lawaai op de arbeidsplaats.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !