Nipa Facebook NIPA LinkedIn
energie

energie

De wet verplicht ondernemers om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, door te voeren. (Activiteitenbesluit artikel 2.15 lid 1). Soms wordt zelfs een energiebesparingsonderzoek geëist.

De adviseurs van NIPA milieutechniek b.v. kunnen samen met u het energieverbruik van uw bedrijfsprocessen in kaart brengen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar elektriciteits- of gasverbruik maar ook naar brandstof- en warmteverbruik. Het verbeteren van de efficiëntie waarmee u energie verbruikt kan al financiële besparingen op leveren.

Besparingsmogelijkheden worden getoetst aan de stand van de techniek en de actuele kosten die u als ondernemer betaald. Hieruit volgt een lijst van haalbare en minder haalbare oplossingen die u met het bevoegde gezag kunt bespreken.

Duurzame energie

Als ondernemer zult u al wel eens benaderd zijn met verhalen over de (financiële) besparingsmogelijkheden die met name zonne-energie u kan bieden. Bijna altijd wordt er van uitgegaan dat de energietarieven de komende jaren fors zullen stijgen. NIPA milieutechniek b.v. waarschuwt u als ondernemer voor deze doemscenario’s. Duurzame (zonne)energie kan zeker interessant zijn voor u als ondernemer, maar bijna nooit om financiële redenen. NIPA milieutechniek b.v. begeleidt u graag bij het maken van een juiste afweging.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !