Nipa Facebook NIPA LinkedIn

puin

De BRL 2506 is de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor recyclingsgranulaten voor toepassingen in beton, wegenbouw, grondbouw en werken.

Een steenachtige afvalstof (puin) kan worden bewerkt tot een secundaire bouwstof voor de beton-, wegen en grondbouw. Wanneer bij de verwerking een kwaliteitsborgingsmodel in overeenstemming met deze beoordelingsrichtlijn wordt gehanteerd, bestaat een gerechtvaardigd vertrouwen dat de genoemde secundaire bouwstoffen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn voldoen. Hierbij hoeft dan bijvoorbeeld niet bij iedere partij bouwstoffen een uitloogonderzoek uitgevoerd te worden.

Indien voorzien van het KOMO®-keurmerk, voldoet het recyclinggranulaat aan de Standaard RAW Bepalingen, het Besluit bodemkwaliteit, NEN-EN 13242, NEN-EN 13055-1 en/of NEN-EN 12620, afhankelijk van de toepassing. Voorzien van het NL BSB productcertificaat voldoet het recyclinggranulaat alleen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

De BRL 2506 beoordelingsrichtlijn geeft enerzijds de productprestatie-eisen op zowel milieu- alsook civieltechnische aspecten, die aan recyclinggranulaten worden gesteld (conform het Besluit Bodemkwaliteit en de Standaard RAW) en stelt anderzijds eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem bij het breken van steenachtig afval.  Tevens bevat de BRL 2506 regels gericht op het voorkomen van asbest in recyclinggranulaat.

NIPA Milieutechniek heeft jarenlange ervaring met de bemonstering van bouwstoffen, ook heeft NIPA Milieutechniek een eigen laboratorium waarin het percentage verontreinigingen (kunststoffen, hout etc) in puingranulaat bepaald kunnen worden.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !