Nipa Facebook NIPA LinkedIn
grond

grond

Hergebruik van grond is geregeld in het besluit bodemkwaliteit. Alvorens grond kan worden toegepast dient deze voorzien te zijn van een milieuhygienische verklaring. Dit kan een kwaliteitsverklaring op basis van een bodemkwaliteitskaart zijn maar veelal zal een partijkeuring op basis van SIKB-protocol 1001 gebruikt worden.

Zowel voor organische als voor anorganische parameters zijn in de regeling bodemkwaliteit samenstellingswaarden opgenomen. Op basis hiervan wordt een partij ingedeeld in de klassen achtergrondwaarden, wonen, industrie of niet toepasbaar.

Partijkeuringen worden door NIPA Milieutechniek zowel ex-situ (depots grond) als in-situ (voor ontgraving) uitgevoerd, hiertoe heeft NIPA meerdere volgens protocol 1001 erkende monsternemers in dienst.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !