Nipa Facebook NIPA LinkedIn
recycling

Hergebruik

Hergebruik van grond, bouwstoffen en baggerspecie wordt zo veel mogelijk gestimuleerd zodat minder materiaal wordt gestort en minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen. Dit hergebruik mag echter niet leiden tot verontreinigingen. Uitgangspunt hierbij is dat een locatie altijd geschikt moet blijven voor de functie die deze heeft.

Het Besluit bodemkwaliteit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities (artikel 1): Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie. Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeteren organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.’

De definitie voor grond en baggerspecie van het Besluit bodemkwaliteit wijkt af van de definitie van grond zoals deze was opgenomen in het Bouwstoffenbesluit. Zo is het herkomst element uit de oude definitie (van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken) losgelaten, waardoor diverse materialen die onder het Bouwstoffenbesluit geen grond waren dat nu wel zijn. Voorbeelden hiervan zijn bentoniet, boorgruis en rioolkolken, gemalenslib en veegzand (RKGV).

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !