Nipa Facebook NIPA LinkedIn
Hans van Vliet en Olaf Duisters

Hans van Vliet neemt het stokje over van Olaf Duisters

In 2019 zijn Nipa Milieutechniek BV en Archimil BV toegetreden tot de Aelmans Adviesgroep. Hiermee is het milieuteam binnen de groep flink uitgebreid, zowel op geografisch als op inhoudelijk gebied. Het milieuteam, bestaande uit specialisten van Aelmans Eco, Nipa Milieutechniek en Archimil, kan nu een nog completere oplossing aanbieden voor al uw milieu- en bodemvraagstukken.

Olaf Duisters, die samen met Bas van den Bosch de directie vormt van Archimil en Nipa Milieutechniek, heeft vooruitlopend op de overname van Aelmans bewust ervoor gekozen om een nieuwe weg in zijn carrière in te slaan. Daarmee neemt hij gefaseerd afscheid van het werkveld milieu én van Aelmans Adviesgroep, Nipa Milieutechniek en Archimil.

 

Nieuwe ambitie

Olaf was naast directielid ook projectleider op het gebied van luchtemissies, milieuvergunningen en duurzame energie. Olaf: ‘’Het besluit om te stoppen was niet eenvoudig. Jarenlang heb ik me met hart en ziel ingezet om van Archimil en Nipa Milieutechniek milieubureaus te maken waar het personeel graag werkt en waar we bezig zijn met zaken die er werkelijk toe doen. Vakinhoudelijk gezien zijn de laatste jaren naar mijn mening de regels vaak belangrijker geworden dan het milieudoel. Dat gaf voor mij de doorslag om naar een partij te zoeken die de verdere groei van ons bedrijf kan bewerkstelligen, in het belang van het personeel én onze klanten. De Aelmans Adviesgroep is daarvoor de juiste partij.”

Olaf vervolgt: ”Nu de overname is afgerond en de samenwerking tussen de drie bodemadviesbureaus gaandeweg verder gestalte krijgt, mijn projecten zijn afgerond of overgedragen, kan ik beginnen met terugkijken op fantastische jaren, fijne collega’s, fijne klanten en goede vrienden. Hoewel het afscheid me zwaarder valt dan verwacht, kijk ik uit naar de nieuwe uitdagingen in de toekomst.’’

Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest als adviseur, waarvan 17 jaar ook als directie, zal Olaf per 1 januari 2021 definitief stoppen. Door de samenwerking met de Aelmans Adviesgroep is er voldoende capaciteit en kennis aanwezig om de nog lopende projecten van Olaf over te nemen en de dienstverlening te borgen.

 

Niet beter, wel anders

Hans van Vliet heeft in maart 2020 het stokje al informeel van Olaf overgenomen. Hij is tot vestigingsmanager van Nipa Milieutechniek in Oss benoemd. Hans: ‘’Het wordt niet eenvoudig om Olaf te vervangen. We hebben Olaf altijd als een zeer prettige en gedreven leidinggevende ervaren en ik heb veel van hem geleerd. Ik heb niet de illusie dat ik het beter zal doen dan Olaf, maar wel anders. Sinds 2007 ben ik al als projectleider werkzaam bij Nipa Milieutechniek en ik ben daardoor erg thuis binnen het bedrijf, bij onze mensen en bij een groot deel van onze opdrachtgevers.”

”We beschikken over een sterke advieskracht, maar het meest sterke punt van Nipa Milieutechniek is onze sterke teamgeest. We zetten gezamenlijk onze schouders eronder en klaren gezamenlijk de klus. Die spirit zullen we vasthouden en verder uitbouwen. We maken deel uit van een mooi bedrijf met een breed pakket aan disciplines. Zowel onze werkzaamheden als onze opdrachtgevers zullen daar de vruchten van plukken.’’

Hans zal samen met Bas van den Bosch (Archimil) en René Kroonen (Aelmans Eco) het milieu- en bodemteam verder ontwikkelen. Heeft u vragen of zit u met een milieuvraagstuk? Ons milieuteam staat voor u klaar!

 


Aelmans Adviesgroep

Aelmans Adviesgroep bestaat uit vijf bedrijfsonderdelen: Vastgoed, Omgeving, Milieu, Agro en Bouw. Onze adviseurs, makelaars, taxateurs, juristen, planologen en diverse andere specialisten werken nauw samen om u als klant een totaaloplossing te kunnen bieden. Dit realiseren we door constante studie, door met beide benen op de grond te blijven staan en door onze resultaatgerichte en integere aanpak. Op basis van onze kwaliteitsborging kunt u verder rekenen op het juiste product op het juiste tijdstip en tegen de afgesproken condities.

Door dichtbij, met durf en vakmanschap kennis te delen, realiseren we onze missie: U helpen bij het realiseren van uw ambities van morgen!