Nipa Facebook NIPA LinkedIn

gezonde groei in 2016!

archimil-2016
Een nieuw jaar betekent altijd een terugblik op het verleden. In het jaar dat NIPA Milieutechniek b.v. 20 jaar bestond hebben wij niet alleen afscheid genomen van de economische crisis maar ook van de oprichters van NIPA. Wij bedanken Henk en Gerrie voor alles wat zij voor NIPA hebben betekent en wij wensen hen sterkte toe bij het vinden van een positieve invulling van de nieuwe fase waarin zij zich momenteel bevinden.

Het jaar 2016 staat voor ons en hopelijk ook voor u in het teken van gezonde groei. De volgorde van die woorden is belangrijk. Bovenal is gezond zijn, gezond blijven of gezond worden van het grootste belang. Dat wensen wij u en iedereen in uw omgeving dan ook van harte toe.

Wij gaan in ieder geval nadenken over mogelijkheden om gezonder te gaan werken: minder zitten, meer bewegen.

Investeringen op het gebied van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en energiebesparing gaan bijdragen aan het verminderen van onze carbon-footprint. We willen binnen onze mogelijkheden het maximale gaan doen om uit te dragen dat we duurzaam moeten gaan leven en werken. We moeten onze planeet gezond en divers houden, voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Op de tweede plaats komt pas de groei. Als milieuadviseurs gaan we uitdragen dat we echt bezig zijn met het verbeteren van het milieu. Niet alleen als bodemonderzoeksbureau, maar ook geluid, hemelwaterinfiltratie, energiebesparing en natuuronderzoek zijn vakgebieden waarop wij ons nadrukkelijker gaan manifesteren. Wij gaan dus in de breedte groeien.

Wij zijn er trots op dat we door de inzet en toewijding van ons team en de steun van onze klanten, toeleveranciers en andere relaties we, in 2016, samen met u en voor u weer mooie projecten gaan volbrengen!

Wij wensen u alsmede iedereen die wat extra steun kan gebruiken een gezond jaar vol van persoonlijke groei,

De medewerkers van Archimil en NIPA Milieutechniek b.v.

Olaf, Bas, Joyce, Leon, Michel, Hans, Rob, Robert, Tomas, Vincent, Jan, Pieter, Niels, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Mathé.

 

Archimil en NIPA steunen ook dit jaar weer:

 

Duchenne Heroes

Duchenne Heroes

Voor kinderen met de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. Door deze ziekte breken alle spieren langzaam af. De Duchenne Heroes steunen de organisatie Duchenne Parent Project. Deze bevorderd wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

 

www.duchenneheroes.nl

 

Hulphond Nederland

Hulphond.nl

Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Voor mensen met een beperking opent een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren die voorheen gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp, en bovendien is de sociaal-emotionele waarde van een hulphond van onschatbare waarde.

www.hulphond.nl