Nipa Facebook NIPA LinkedIn
autodemontage

Geslaagde aanvraag OBM (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) voor autodemontage bedrijf

Voor een nieuw autodemontagebedrijf in Rosmalen verzorgden wij de aanvraag van de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) alsmede een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Het hele traject heeft slechts 3 maanden geduurd.

De OBM is een simpele vergunning zonder voorschriften. De voorschriften voor de OBM-plichtige activiteit staan in het Activiteitenbesluit. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een OBM nodig is.

Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag (meestal de gemeente) een bepaalde activiteit toetst, voordat het bedrijf ermee begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag mag geen voorschriften opnemen in de OBM