Nipa Facebook NIPA LinkedIn
inventarisatie

inventarisatie

Inventarisaties worden uitgevoerd ter onderbouwing van natuurtoetsen. Door het uitvoeren van gerichte inventarisaties worden planten en dieren in kaart gebracht die in een bepaald gebied voorkomen. Nipa Milieutechniek heeft ruime ervaring met uiteenlopende soortgroepen en voert graag diverse inventarisaties op een zorgvuldige wijze voor u uit. Voor zover specialisaties niet bij ons aanwezig zijn wordt gebruik gemaakt van het netwerk van collega-bureau’s.

Bij een inventarisatie worden veelal diverse natuuraspecten onderzocht: flora en vegetatie, broedvogels, pleisterende vogels, insecten (dag- en nachtvlinders, sprinkhanen, libellen), amfibieën en reptielen, zoogdieren en soms ook de visfauna. Extra aandacht gaat uit naar beschermde soorten. De keuze van de te onderzoeken groepen hangt sterk af van de ligging van het project (stedelijk gebied, landelijk gebied, stadsrand etc.) en de aard van de aanwezige milieus. Bij terreinen met rietruigtes in het buitengebied gaat extra aandacht uit naar kleine zoogdieren waaronder de noordse woelmuis (Habitatrichtlijnsoort), waterspitsmuis, dwergmuis en amfibieën zoals de Europees beschermde rugstreeppad. Bij terreinen met oude gebouwen, bunkers e.d. wordt veel aandacht besteed aan mogelijk verblijvende vleermuizen (Habitatrichtlijnsoorten).

Door middel van een vaste methode kan flora en/of fauna gedurende een reeks van jaren in een gebied, op een vaste plaats of traject worden gevolgd. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de aanwezige flora en/of fauna hoe deze zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Hierdoor kan bij het beheer direct op veranderingen worden ingespeeld.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !