Nipa Facebook NIPA LinkedIn
ecologie

Ecologie

Voor de bescherming of ontwikkeling van natuurwaarden is ecologisch onderzoek een vereiste. Voordat beslissingen worden genomen over herstelmaatregelen, beheermaatregelen of ruimtelijke ingrepen is het van belang te weten welke soorten en habitats er aanwezig zijn. Vaak zijn ook de aantallen en de populatieontwikkeling van belang. Pas als er een goed beeld is van de soorten die voorkomen kunnen goede afwegingen worden gemaakt.

Ecologisch onderzoek gebeurt in hoofdlijn om twee redenen:

  • in kaart brengen van de natuurwaarden van een gebied
  • het monitoren van soorten

NIPA milieutechniek voert ecologisch onderzoek uit. Van quickscan flora en fauna tot uitgebreid vogel-, vis- of vleermuisonderzoek

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !