Nipa Facebook NIPA LinkedIn
berichten

Bouwstop loods kledingtransporteur opgeheven

De bouw van een nieuwe loods voor een grote kledingtransporteur in de regio werd plotseling stilgelegd. Het bleek dat een nabijgelegen veehouderij de bouwvergunning binnen de daarvoor geldende termijnen had aangevochten. Als reden hiervoor werd opgegeven dat voor de mensen die in de nieuwe hal zouden komen werken geen goed werk- en leefklimaat kon worden gegarandeerd, vanwege de geurcontour van de veehouderij. Realisatie van de hal zou derhalve beperkingen opleveren voor de veehouder. Binnen vier dagen zou een rechtszitting plaatsvinden. Binnen twee dagen hebben wij een deskundigenrapport uitgebracht waarin middels berekeningen werd aangetoond dat de geurhinder ter plaatse van de nieuwe hal niet onaanvaardbaar zou kunnen worden. Dit deskundigenrapport bleef bij de rechtszitting onbetwist. Mede door de uitstekende samenwerking met de advocaten, opdrachtgever en ons kantoor is er snel een positief resultaat geboekt. De uitspraak was gunstig en de bouw is inmiddels hervat.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !