Nipa Facebook NIPA LinkedIn
saneringsplan

sanerings plannen

Een saneringsplan moet worden opgesteld voordat een bodemsanering kan beginnen. In dit plan staan afspraken over de saneringsmethode, het te behalen eindresultaat, planning, kosten en de nazorgaspecten. Daarnaast zijn in het plan de afspraken beschreven die zijn gemaakt tussen de initiatiefnemer en bevoegd gezag.

Het saneringsplan is maatwerk en is een gedetailleerd document voor bestek, aanbesteding en uitvoering. De bodemadviseurs van NIPA milieutechniek b.v. hebben veel ervaring met het opstellen van een saneringsplan.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !