Nipa Facebook NIPA LinkedIn
saneringsbegeleiding

sanerings begeleiding

De uitvoer van de bodemsanering dient milieukundig begeleid te worden door een onder BRL6000 erkende monsternemer. Deze geeft aansturing in het veld, geeft de depots aan waarin ontgraven grond en afvalstoffen op basis van vermoedelijke verontreinigingsklasse moeten worden opgeslagen, geeft de bestemming aan van de vrijkomende materialen en zorgt voor tussen- en eindbemonsteringen. Een andere belangrijke taak van de milieukundig begeleider is het toezien of de sanering volgens de eisen uit het saneringsplan en de beschikking wordt uitgevoerd.

Na afloop van de werkzaamheden wordt een evaluatierapport opgesteld op basis waarvan het bevoegd gezag een beschikking kan nemen. Wanneer restverontreinigingen achterblijven wordt de noodzakelijke nazorg in het evaluatierapport beschreven.

De begeleiders van NIPA Milieutechniek zijn zeer ervaren en gekwalificeerd op basis van BRL6000.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !