Nipa Facebook NIPA LinkedIn
sanering

advisering

Voordat werkzaamheden op of in verontreinigde bodem plaatsvinden dient hiervoor vooraf overeenstemming met het bevoegd gezag te worden bereikt. Hiervoor kan in standaard gevallen een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) ingediend worden. Bij complexere verontreinigingen dient een saneringsplan te worden ingediend.

Enkele van de voordelen van een sanering onder BUS zijn de kortere proceduretermijn en de eenduidige saneringsdoelstelling. Echter kunnen terugsaneerwaarden volgens BUS te streng zijn voor een specifieke situatie, ook is het niet mogelijk om alle soorten van verontreiniging onder BUS te saneren.

Saneren staat niet zondermeer gelijk aan verwijderen, doel van een bodemsanering is het realiseren van een aanvaardbare bodemkwaliteit in relatie tot het voorgenomen gebruik. Zo is het achterlaten van een immobiele verontreiniging onder een bedrijfsvloer vanuit milieukundig maar zeker ook vanuit financieel oogpunt een aanvaardbare situatie.

Door de jarenlange ervaring van de specialisten van NIPA milieutechniek b.v. met bodemsanering bent u verzekerd van het juiste advies voor een breed scala aan saneringen, van tijdelijke uitplaatsing tot het compleet verwijderen, van het oppompen en reinigen van grondwater tot het vaststellen van een stabiele eindsituatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !