Nipa Facebook NIPA LinkedIn
sanering

sanering

Wanneer sprake is van een bodemverontreiniging dan kan het noodzakelijk of gewenst zijn een bodemsanering uit te voeren.

Spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging dienen gesaneerd te worden om de risico’s te beperken of weg te nemen. In deze gevallen wordt door het bevoegd gezag in de beschikking van ernst en spoed het tijdstip aangegeven waarop met de sanering dient te worden begonnen.

Sanering van niet-spoedeisende gevallen kan noodzakelijk zijn om gewenste ontwikkelingen op een locatie mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan het oprichten van bebouwing of verharding maar bijvoorbeeld ook aan het geschikt maken van een perceel ten behoeve van een gebruik als tuin.

Iedereen die van plan is een bodem te saneren of andere activiteiten wil gaat ondernemen waardoor de bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst moet dit melden aan het bevoegd gezag.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !