Nipa Facebook NIPA LinkedIn
historisch bodemonderzoek

historisch onderzoek

Het vooronderzoek of het historisch onderzoek richt zich op het vooraf verzamelen van informatie die nodig is om een doelgericht bodemonderzoek op te kunnen zetten. Het vooronderzoek richt zich bijvoorbeeld op het beantwoorden van vragen als ‘waar zijn in het verleden bodembedreigende activiteiten uitgevoerd, om welke stoffen gaat het hierbij en kan er ook sprake zijn van asbest in de bodem?’ of ‘waar liggen tanks en leidingen en waar is de bodem verhard?’ of ‘hoe diep kan ik het grondwater verwachten?’.

Het vooronderzoek leidt tot een bepaalde verwachting over bodemverontreiniging: is deze wel of niet aanwezig, wat is de aard van verontreinigende stoffen, en wat is de plaats van voorkomen en ruimtelijke verdeling daarvan.

De NEN 5725 is een Nederlandse norm die beschrijft hoe de onderzoeker een vooronderzoek moet uitvoeren en rapporteren. De NEN 5725 beschrijft dit zowel voor vooronderzoek voorafgaand aan verkennend onderzoek, als voor vooronderzoek voorafgaand aan nader onderzoek.

Ten behoeve van vooronderzoek naar asbest in de bodem wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van NEN5707, ten behoeve van vooronderzoek naar verontreinigingen in de waterbodem wordt gebruik gemaakt van NEN5717.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !