Nipa Facebook NIPA LinkedIn
bodemonderzoek

onderzoek

Er bestaan veel aanleidingen om over te gaan tot het uitvoeren van een bodemonderzoek. Vaak is er een wettelijke noodzaak, zoals bij nieuwbouw (verbod op bouwen op verontreinigde grond), de aanvraag van een omgevingsvergunning (milieuvergunning), het vermoeden van een spoedeisende verontreiniging of een calamiteit waarbij (mogelijk) een verontreiniging is ontstaan.

Steeds vaker echter is ook de aanleiding voor een bodemonderzoek de vraag wie er aansprakelijk is voor een slechte bodemkwaliteit. Deze vragen spelen veelal bij onroerend goed transacties, maar bijvoorbeeld ook bij verzekeringskwesties.

Een andere aanleiding voor onderzoek kan zijn dat er werkzaamheden worden uitgevoerd in de grond waarbij de risico’s voor blootstelling aan verontreiniging in kaart moeten worden gebracht. De CROW-publicaties CROW400 en CROW307 vormen daarbij een handvat voor het uit te voeren onderzoek.

Wanneer een verontreiniging wordt aangetroffen kan het gewenst en/of noodzakelijk zijn de omvang van de verontreiniging en de risico’s voor mens, milieu en verspreiding vast te stellen. Dit gebeurt door middel van een nader onderzoek.

Niet in alle situaties is het noodzakelijk een uitgebreid onderzoek uit te voeren. In bepaalde gevallen is het afdoende de grond indicatief te laten onderzoeken. Het spreekt voor zich dat de kosten voor dit onderzoek lager zijn. De projectleiders van de afdeling bodem vertellen u graag in welke situaties met een indicatief bodemonderzoek kan worden volstaan.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !