Nipa Facebook NIPA LinkedIn
sanering

Asbest in puin

Verhardingsmateriaal of gebroken puin in de ondergrond is in sommige gevallen besmet met asbesthoudende materialen. Wanneer de oorsprong van dit ‘bodemvreemd’ materiaal niet duidelijk is kan met een verkennend onderzoek conform de NEN 5897 norm onderzocht worden of het materiaal daadwerkelijk vervuild is en in welke mate de verontreiniging voorkomt.

Wanneer het puin (al dan niet grotendeels) gebroken is dan kan ook een partijkeuring puin conform SIKB1002 worden uitgevoerd.