Nipa Facebook NIPA LinkedIn

NIPA ontwikkelt aanpak omgaan met ‘voormalige’ boomgaardlocaties met bestrijdingsmiddelenverontreiniging.

Locaties waar boomgaarden worden geëxploiteerd zijn in de loop der jaren vaak verontreinigd geraakt met diverse soorten bestrijdingsmiddelen. Hoewel er vaak geen directe humane- of verspreidingsrisico’s aanwezig zijn komt het geregeld voor dat op grond van de ecologische risico’s en  de bodem- en milieuwetgeving,  bijvoorbeeld bij herbestemming van de locatie,  een sanering uitgevoerd moet worden. NIPA Milieutechniek heeft momenteel diverse projecten onderhanden waarbij in overleg met het bevoegde gezag gekeken wordt naar de mogelijkheden die het wettelijke kader biedt en waarmee mogelijk het afgraven en afvoeren van grond voorkomen kan worden. Dit levert een flink kostenvoordeel op.

Wilt u meer weten: Hans van Vliet staat u graag te woord.

 Of neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !