Nipa Facebook NIPA LinkedIn
veiligheid en arbo

veiligheid en arbo

Bij het werken in en met grond kunnen medewerkers aan verontreinigde grond of verontreinigd grondwater worden blootgesteld. Dit geldt niet alleen bij het uitvoeren van bodemsaneringen maar ook bij bijvoorbeeld het aanleggen van kabels en leidingen in licht verontreinigde grond. Om de risico’s van het werken in verontreinigde grond weg te nemen dan wel tot een minimum te beperken, zijn maatregelen noodzakelijk.

CROW publicatie 132, “Werken in of met verontreinigde grond en/of verontreinigd (grond)water”, beschrijft op basis van de eisen uit het Arbobesluit de te nemen maatregelen bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond.

Wanneer wordt gewerkt in of met grond van de klasse achtergrondwaarden of wonen zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Wanneer wordt gewerkt in of met grond uit de klasse industrie zijn maatregelen uit de basisklasse van toepassing. Maatregelen in of met sterk verontreinigde grond wordt ingedeeld in T- en F-klassen. NIPA milieutechniek kan voor u vaststellen onder welk regime werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en kan (in overleg met veiligheidskundigen) vaststellen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Specifiek voor de aanleg van kabels en leidingen is CROW-publicatie 307 “Kabels en leidingen in verontreinigde bodem” opgesteld. Deze richtlijn beschrijft een nadere uitwerking van het proces van de voorbereiding van werkzaamheden in grond en grondwater. Door middel van een beperkt historisch onderzoek wordt vastgesteld of ten behoeve van de werkzaamheden aanvullend veld- en laboratoriumonderzoek nodig is. Het uitvoeren van onderzoek en advisering grond CROW307 hoort bij de kerntaken van NIPA Milieutechniek.

Werkzaamheden in de basisklasse en in T- en F-klassen dienen begeleid te worden door DLP-ers (Deskundige Leidinggevenden Projecten). NIPA Milieutechniek heeft ervaren DLP-ers in dienst die deze werkzaamheden in verontreinigde grond kunnen begeleiden.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !