Nipa Facebook NIPA LinkedIn
bodem

quickscan bodemkwaliteit

De quickscan-bodemkwaliteit heeft ten doel voor minimale kosten voor de klant inzichtelijk te maken of er milieutechnische risico’s zijn voor het normale gebruik van een kavel voor bewoning. Door middel van een (beperkt) historisch onderzoek, grondboringen en analyse(s) wordt vastgesteld of de leeflaag, de bodemlaag waarmee een gebruiker veelvuldig contact heeft, verontreinigd is.

Indien een onderzoek op basis van de resultaten van de quickscan uitgebreid moet worden is dat uiteraard mogelijk. Indien het resultaat is dat uitbreiding van het onderzoek niet nodig is, blijven de kosten beperkt.

Klik hier voor meer informatie over de quickscan bodemkwaliteit.